След успешното първо издание на „ТОП ИКТ Работодател” - инициатива на технологичния издател ICT Media и JobTiger, Кариерен сайт и HR компания, проектът ще се осъществи за втора поредна година през 2013 г.


„ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в България, да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси в тази област и да идентифицира ключовите зони, в които мениджърите биха могли да подобрят ефективността на човешкия капитал и като цяло - на управляваните от тях организации.


Провеждането на проучването за конкретен бранш позволява постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите – участници.


Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА), изготвена по поръчка на JobTiger и ICT Media.


Повече за първото изследване „ТОП ИКТ Работодател 2012“

Как протече събитието в снимки: Галерия „ТОП ИКТ Работодател 2012“

Специализирано издание, посветено на резултатите от изследването: Каталог „ТОП ИКТ Работодател 2012“

Известни са победителите за 2013 година?

 • Топ ИКТ Работодател 2013: SAP Labs Bulgaria
 • В категория “Развой на софтуер”:
  - SAP Labs Bulgaria
 • В категория “Телекомуникации”:
  - Ericsson Telecommunications Bulgaria
 • В категория “ИТ услуги”:
  - Bulpros Consulting
 • В категория “Аутсорсинг на ИТ услуги” (ITO):
  - 60K
Прочети повече
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ:
 • Свързаност в мрежа и оценка на взаимодействието между резултатите на компанията, степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията подпомагат постигането на целите й и ангажираността на служителите;
 • Степента на значимост на изследваните 18 фактора: ангажираност, обучение и развитие, кариера, възнаграждения и придобивки, комуникация, корпоративна култура, работа в екип, лидерство, разбиране и приемане на мисията и визията, даване на възможности, признание, корпоративна отговорност,управление на знанието, супервизия, баланс работа-личен живот, качество и фокус върху клиента и работна среда;
 • Достоверност и надеждност на данните, получени от изследването.
Прочети повече
със съдействието на
партньори